Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2018

Đánh giá tiềm năng giảm phát thải và đề xuất giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn các xã ven biển huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị: Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu

Title: Đánh giá tiềm năng giảm phát thải và đề xuất giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn các xã ven biển huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị: Luận văn ThS. Biến đổi khí hậuAuthors: Trần, Thị Lan PhươngKeywords: Biến đổi khí hậu;Tiết kiệm nhiên liệuIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Tự nhiênAbstract: Luận văn đã tổng quan các vấn đề liên quan về biến đổi khí hậu, kịch bản phát thải khí nhà kính và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, giới thiệu các phương pháp nghiên cứu và các số liệu liên quan đến hoạt động đánh bắt thủy sản và các chính sách hiện hành trong lĩnh vực thủy sản. Tiếp theo, luận văn đưa ra các kết quả phân tích và tính toán, đồng thời giới thiệu tiềm năng giảm nhẹ khí nhà kính trong lĩnh vực thủy sản qua các cải tiến về kỹ thuật và đổi mới về chính sách thủy sản, từ đó đề xuất các giải pháp giảm nhẹ khí nhà kính trong hoạt động đánh bắt thủy sản, bao gồm các giải pháp kỹ thuật và cả giải pháp về chí…

Iterates of holomorphic self-maps on pseudoconvex domains of finite and infinite type in ℂn

Title: Iterates of holomorphic self-maps on pseudoconvex domains of finite and infinite type in ℂnAuthors: Khanh, T.V.
Thu, N.V.Keywords: F-property;Finite type;Infinite type;Kobayashi distance;Kobayashi metric;Wolff-Denjoy-type theoremIssue Date: 2016Publisher: American Mathematical SocietyCitation: ScopusAbstract: Using the lower bounds on the Kobayashi metric established by the first author, we prove a Wolff-Denjoy-type theorem for a very large class of pseudoconvex domains in ℂn. This class includes many pseudoconvex domains of finite type and infinite type.Description: Proceedings of the American Mathematical Society Volume 144, Issue 12, 2016, Pages 5197-5206URI: http://www.ams.org/journals/proc/2016-144-12/S0002-9939-2016-13138-9/
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33117ISSN: 00029939Appears in Collections:Bài báo của ĐHQGHN trong Scopus

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chất thải nguy hại tại các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương = Researching and proposing solutions to improve hazardous waste management in industrial zones in Binh Duong province

Title: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chất thải nguy hại tại các Khu công nghiệp tỉnh Bình DươngOther Titles: Researching and proposing solutions to improve hazardous waste management in industrial zones in Binh Duong provinceAuthors: Lê, Ngọc LâmKeywords: Môi trường;Quản lý chất thải;;Chất thải nguy hại;Khu công nghiệp;Bình DươngIssue Date: 2014Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 69 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13617Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)