Bài đăng

Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Công ty TNHH Kiểm toán BDO

Title: Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Công ty TNHH Kiểm toán BDOAuthors: Vũ, Thị Thu HằngKeywords: Quản trị kinh doanh;Quản lý nhân sự;Động lực làm việcIssue Date: 2016Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 118 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16209Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Tạo ảnh siêu mật độ sử dụng kết hợp tần số : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 605202

Title: Tạo ảnh siêu mật độ sử dụng kết hợp tần số : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 605202Authors: Nguyễn, Thị CúcKeywords: Siêu âm hình ảnh;Kỹ thuật y sinhIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học Công NghệAbstract: Trong luận văn này, chúng tôi đã phân tích ảnh hưởng của phương pháp kết hợp hai tần số đến chất lượng tạo ảnh mật độ siêu âm cắt lớp dựa vào độ tán xạ. Ảnh hưởng của sự thay đổi mật độ kết hợp tần số có thể bỏ qua được mà những nghiên cứu trước đó c ủa nhóm còn chưa quan tâm.Trong thực tế, chất lượng khôi phục phụ thuộc nhiều vào tham số như số máy phát, máy thu, vùng chia lưới , mức độ tán xạ, số vòng lặp, tần số…Bằng việc thiết lập các kịch bản mô phỏng cho điều khiển chi phí tính toán, số vòng lặp được xác định để thu được hiệu suất tốt nhất. Giải thuật DF-DBIM chỉ có ý nghĩa trong các trường hợp số vòng lặp, số máy thu, máy phát là giá trị trung bình. Nếu số máy thu, máy phát quá lớn hoặc quá nhỏ, thì giải thuật DF-DBIM không cho kết …

Xử lý thông tin về trẻ vị thành niên phạm pháp trên báo điện tử

Title: Xử lý thông tin về trẻ vị thành niên phạm pháp trên báo điện tửAuthors: Phạm, Thị Thùy DungKeywords: Báo chí học;Báo điện tử;Trẻ vị thành niênIssue Date: 2016Publisher: H.: ĐHKHXH&NVDescription: 108 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33913Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

ESP teachers’ perceptions and practices in Vietnamese context = Cách hiểu và thực tế giảng dạy của giáo viên tiếng Anh chuyên ngành trong bối cảnh Việt Nam. Doctor of Linguistics: 621401

Title: ESP teachers’ perceptions and practices in Vietnamese context = Cách hiểu và thực tế giảng dạy của giáo viên tiếng Anh chuyên ngành trong bối cảnh Việt Nam. Doctor of Linguistics: 621401Authors: Lê, Thị Hồng DuyênKeywords: Tiếng Anh;Dạy và họcIssue Date: 2017Publisher: H.: University of Languages and International StudiesAbstract: Nghiên cứu này nhằm mục đích điều tra cách hiểu và thực tế giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành (TACN) cũng như các yếu tố ngoại cảnh tác động đến suy nghĩ và cách giảng của giáo viên tại một số bối cảnh của Việt Nam. Dữ liệu được thu thập từ ba công cụ nghiên cứu chính bao gồm phỏng vấn giáo viên, quan sát lớp và phỏng vấn sau giờ học. Kết quả cho thấy các giáo viên trong nghiên cứu này sử dụng trực giác để đánh giá nhu cầu người học và có xu hướng thiên về truyền thụ kiến thức. Thêm vào đó, thực tế giảng dạy của các giáo viên được thể hiện chủ yếu qua phương pháp Ngữ pháp- Dịch (Grammar Translation Method) và đồng nhấ…

Đánh giá tiềm năng giảm phát thải và đề xuất giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn các xã ven biển huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị: Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu

Title: Đánh giá tiềm năng giảm phát thải và đề xuất giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn các xã ven biển huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị: Luận văn ThS. Biến đổi khí hậuAuthors: Trần, Thị Lan PhươngKeywords: Biến đổi khí hậu;Tiết kiệm nhiên liệuIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Tự nhiênAbstract: Luận văn đã tổng quan các vấn đề liên quan về biến đổi khí hậu, kịch bản phát thải khí nhà kính và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, giới thiệu các phương pháp nghiên cứu và các số liệu liên quan đến hoạt động đánh bắt thủy sản và các chính sách hiện hành trong lĩnh vực thủy sản. Tiếp theo, luận văn đưa ra các kết quả phân tích và tính toán, đồng thời giới thiệu tiềm năng giảm nhẹ khí nhà kính trong lĩnh vực thủy sản qua các cải tiến về kỹ thuật và đổi mới về chính sách thủy sản, từ đó đề xuất các giải pháp giảm nhẹ khí nhà kính trong hoạt động đánh bắt thủy sản, bao gồm các giải pháp kỹ thuật và cả giải pháp về chí…

Iterates of holomorphic self-maps on pseudoconvex domains of finite and infinite type in ℂn

Title: Iterates of holomorphic self-maps on pseudoconvex domains of finite and infinite type in ℂnAuthors: Khanh, T.V.
Thu, N.V.Keywords: F-property;Finite type;Infinite type;Kobayashi distance;Kobayashi metric;Wolff-Denjoy-type theoremIssue Date: 2016Publisher: American Mathematical SocietyCitation: ScopusAbstract: Using the lower bounds on the Kobayashi metric established by the first author, we prove a Wolff-Denjoy-type theorem for a very large class of pseudoconvex domains in ℂn. This class includes many pseudoconvex domains of finite type and infinite type.Description: Proceedings of the American Mathematical Society Volume 144, Issue 12, 2016, Pages 5197-5206URI: http://www.ams.org/journals/proc/2016-144-12/S0002-9939-2016-13138-9/
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33117ISSN: 00029939Appears in Collections:Bài báo của ĐHQGHN trong Scopus

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chất thải nguy hại tại các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương = Researching and proposing solutions to improve hazardous waste management in industrial zones in Binh Duong province

Title: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chất thải nguy hại tại các Khu công nghiệp tỉnh Bình DươngOther Titles: Researching and proposing solutions to improve hazardous waste management in industrial zones in Binh Duong provinceAuthors: Lê, Ngọc LâmKeywords: Môi trường;Quản lý chất thải;;Chất thải nguy hại;Khu công nghiệp;Bình DươngIssue Date: 2014Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 69 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13617Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)