Bài đăng

Xử lý thông tin về trẻ vị thành niên phạm pháp trên báo điện tử

Title: Xử lý thông tin về trẻ vị thành niên phạm pháp trên báo điện tửAuthors: Phạm, Thị Thùy DungKeywords: Báo chí học;Báo điện tử;Trẻ vị thành niênIssue Date: 2016Publisher: H.: ĐHKHXH&NVDescription: 108 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33913Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

ESP teachers’ perceptions and practices in Vietnamese context = Cách hiểu và thực tế giảng dạy của giáo viên tiếng Anh chuyên ngành trong bối cảnh Việt Nam. Doctor of Linguistics: 621401

Title: ESP teachers’ perceptions and practices in Vietnamese context = Cách hiểu và thực tế giảng dạy của giáo viên tiếng Anh chuyên ngành trong bối cảnh Việt Nam. Doctor of Linguistics: 621401Authors: Lê, Thị Hồng DuyênKeywords: Tiếng Anh;Dạy và họcIssue Date: 2017Publisher: H.: University of Languages and International StudiesAbstract: Nghiên cứu này nhằm mục đích điều tra cách hiểu và thực tế giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành (TACN) cũng như các yếu tố ngoại cảnh tác động đến suy nghĩ và cách giảng của giáo viên tại một số bối cảnh của Việt Nam. Dữ liệu được thu thập từ ba công cụ nghiên cứu chính bao gồm phỏng vấn giáo viên, quan sát lớp và phỏng vấn sau giờ học. Kết quả cho thấy các giáo viên trong nghiên cứu này sử dụng trực giác để đánh giá nhu cầu người học và có xu hướng thiên về truyền thụ kiến thức. Thêm vào đó, thực tế giảng dạy của các giáo viên được thể hiện chủ yếu qua phương pháp Ngữ pháp- Dịch (Grammar Translation Method) và đồng nhấ…

Đánh giá tiềm năng giảm phát thải và đề xuất giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn các xã ven biển huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị: Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu

Title: Đánh giá tiềm năng giảm phát thải và đề xuất giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn các xã ven biển huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị: Luận văn ThS. Biến đổi khí hậuAuthors: Trần, Thị Lan PhươngKeywords: Biến đổi khí hậu;Tiết kiệm nhiên liệuIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Tự nhiênAbstract: Luận văn đã tổng quan các vấn đề liên quan về biến đổi khí hậu, kịch bản phát thải khí nhà kính và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, giới thiệu các phương pháp nghiên cứu và các số liệu liên quan đến hoạt động đánh bắt thủy sản và các chính sách hiện hành trong lĩnh vực thủy sản. Tiếp theo, luận văn đưa ra các kết quả phân tích và tính toán, đồng thời giới thiệu tiềm năng giảm nhẹ khí nhà kính trong lĩnh vực thủy sản qua các cải tiến về kỹ thuật và đổi mới về chính sách thủy sản, từ đó đề xuất các giải pháp giảm nhẹ khí nhà kính trong hoạt động đánh bắt thủy sản, bao gồm các giải pháp kỹ thuật và cả giải pháp về chí…

Iterates of holomorphic self-maps on pseudoconvex domains of finite and infinite type in ℂn

Title: Iterates of holomorphic self-maps on pseudoconvex domains of finite and infinite type in ℂnAuthors: Khanh, T.V.
Thu, N.V.Keywords: F-property;Finite type;Infinite type;Kobayashi distance;Kobayashi metric;Wolff-Denjoy-type theoremIssue Date: 2016Publisher: American Mathematical SocietyCitation: ScopusAbstract: Using the lower bounds on the Kobayashi metric established by the first author, we prove a Wolff-Denjoy-type theorem for a very large class of pseudoconvex domains in ℂn. This class includes many pseudoconvex domains of finite type and infinite type.Description: Proceedings of the American Mathematical Society Volume 144, Issue 12, 2016, Pages 5197-5206URI: http://www.ams.org/journals/proc/2016-144-12/S0002-9939-2016-13138-9/
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33117ISSN: 00029939Appears in Collections:Bài báo của ĐHQGHN trong Scopus

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chất thải nguy hại tại các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương = Researching and proposing solutions to improve hazardous waste management in industrial zones in Binh Duong province

Title: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chất thải nguy hại tại các Khu công nghiệp tỉnh Bình DươngOther Titles: Researching and proposing solutions to improve hazardous waste management in industrial zones in Binh Duong provinceAuthors: Lê, Ngọc LâmKeywords: Môi trường;Quản lý chất thải;;Chất thải nguy hại;Khu công nghiệp;Bình DươngIssue Date: 2014Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 69 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13617Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Argumentation-based schema matching for multiple digital libraries

Title: Argumentation-based schema matching for multiple digital librariesAuthors: Tho, Thanh Quan
Luong, Xuan H.
Nguyen, Thanh C.Keywords: Digital library;Information retrieval;Argumentation;Schema matchingIssue Date: 2015Publisher: EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE, WAGON LANE, BINGLEY BD16 1WA, W YORKSHIRE, ENGLANDCitation: ISIKNOWLEDGEAbstract: Purpose - Most digital libraries (DL) are now available online. They also provide the Z39.50 standard protocol which allows computer-based systems to effectively retrieve information stored in the DLs. The major difficulty lies in inconsistency between database schemas of multiple DLs. The purpose of this paper is to present a system known as Argumentation-based Digital Library Search (ADLSearch), which facilitates information retrieval across multiple DLs. Design/methodology/approach - The proposed approach is based on argumentation theory for schema matching reconciliation from multiple schema matching algorithms. In …

Procarcinogens - Determination and evaluation by yeast-based biosensor transformed with plasmids incorporating RAD54 reporter construct and cytochrome P450 genes

Title: Procarcinogens - Determination and evaluation by yeast-based biosensor transformed with plasmids incorporating RAD54 reporter construct and cytochrome P450 genesAuthors: Bui, V.N.
Nguyen, T.T.H.
Mai, C.T., (...)
Nguyen, H.D.
Wölfl, S.Issue Date: 2016Publisher: Public Library of ScienceCitation: ScopusAbstract: In Vietnam, a great number of toxic substances, including carcinogens and procarcinogens, from industrial and agricultural activities, food production, and healthcare services are daily released into the environment. In the present study, we report the development of novel yeast-based biosensor systems to determine both genotoxic carcinogens and procarcinogens by cotransformation with two plasmids. One plasmid is carrying human CPR and CYP (CYP3A4, CYP2B6, or CYP2D6) genes, while the other contains the RAD54-GFP reporter construct. The three resulting coexpression systems bearing both CPR-CYP and RAD54- GFP expression cassettes were designated as CYP3A4/CYP2B6/CY…