Đánh giá tiềm năng giảm phát thải và đề xuất giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn các xã ven biển huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị: Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu

Title: Đánh giá tiềm năng giảm phát thải và đề xuất giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn các xã ven biển huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị: Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu
Authors: Trần, Thị Lan Phương
Keywords: Biến đổi khí hậu;Tiết kiệm nhiên liệu
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Abstract: Luận văn đã tổng quan các vấn đề liên quan về biến đổi khí hậu, kịch bản phát thải khí nhà kính và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, giới thiệu các phương pháp nghiên cứu và các số liệu liên quan đến hoạt động đánh bắt thủy sản và các chính sách hiện hành trong lĩnh vực thủy sản. Tiếp theo, luận văn đưa ra các kết quả phân tích và tính toán, đồng thời giới thiệu tiềm năng giảm nhẹ khí nhà kính trong lĩnh vực thủy sản qua các cải tiến về kỹ thuật và đổi mới về chính sách thủy sản, từ đó đề xuất các giải pháp giảm nhẹ khí nhà kính trong hoạt động đánh bắt thủy sản, bao gồm các giải pháp kỹ thuật và cả giải pháp về chính sách cho các xã ven biển huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cùng một số đánh giá chi phí – lợi ích của các giải pháp.
Description: 82 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60968
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Automatic license plate recognition using mobile device

Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Công ty TNHH Kiểm toán BDO

ESP teachers’ perceptions and practices in Vietnamese context = Cách hiểu và thực tế giảng dạy của giáo viên tiếng Anh chuyên ngành trong bối cảnh Việt Nam. Doctor of Linguistics: 621401